luty « 2012 « Poezja, krytyka, kultura Leszek Żuliński
 

Archiwum: luty, 2012

Jeszcze o krytykach…

Kto jest lepszym poetą? Leśmian czy Przyboś? Staff czy Białoszewski? No właśnie: pytanie jest idiotyczne, bowiem akurat ci poeci są nieporównywalni, mieli tak osobne światy i poetyki, że ich zestawianie jest nonsensem. Owszem, możemy powiedzieć: wolę Przybosia od Leśmiana, a Białoszewskiego od Staffa, ale to zupełnie inna kwestia. To określenie naszych preferencji, naszego indywidualnego wyboru […]

Czytaj dalej →

Antologia poezji polskiej

Kilka lat temu byłem w Rostowie nad Donem na Festiwalu Kultur Słowiańskich i pamiętam, jak w tamtejszej bibliotece prezentowano nam zainicjowaną serię antologii poezji krajów słowiańskich. Wtedy gotowych już było kilka tomów. Seria nosi nazwę „Poezja słowiańska XX i XXI wieku” i jest wydawana przez Międzynarodową Agencję Inicjatyw Humanistycznych w Moskwie. W tej chwili dobiega […]

Czytaj dalej →

Migotania, zaciemnienia

Przyszła zła wiadomość: komisja Ministerstwa Kultury odmówiła dotowania gdańskiego pisma literackiego „Migotania”. Kwartalnik ten powstał w 2002 roku, przetrwał dziesięć lat w gruncie rzeczy dzięki jednemu człowiekowi, czyli Zbyszkowi Joachimiakowi, znakomitemu poecie i inicjatorowi wielu przedsięwzięć kulturalnych. Przez te lata Joachimiak jakoś sobie radził w pozyskiwaniu środków, inwestował też w pismo własne pieniądze, ale możliwości […]

Czytaj dalej →


 

Copyright © 2006-2019 www.zulinski.pl
Strona oparta na WP