Bibliografia « Poezja, krytyka, kultura Leszek Żuliński
 

Bibliografia

 

Spis publikacji w drukach zwartych

(stan na dzień 13 listopada 2019)

Moja bibliografia prasowa oscyluje w graniach 2000 pozycji. Jest trudna do odtworzenia. Dlatego ograniczam się do bibliografii druków zwartych.

Debiut prasowy:

● poetycki: wiersze w miesięczniku „Opole”, nr 1/1971
● krytyczny: recenzja z: Paul Valery „Estetyka słowa” w: „Nowy Wyraz”, nr 2/1972

Bibliografia publikacji książkowych:

Książki własne:
1. „Z gwiazdą w oku”, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1975, s. 44 – zbiór wierszy
2. „Przechodzień z Efezu”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1979, s.72 – zbiór wierszy
3. „Sztuka wyboru”, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1979, s.220 – szkice
4. „Czterdzieści lat poezji polskiej”, Poznań 1985 – broszura do autorskiego scenariusza wystawy w Bibliotece im E. Raczyńskiego w Poznaniu
5. „W wielkim akwarium ciemności”, Piła 1988, s. 44 – zbiór wierszy
6. „Za zakrętem”, Krajowa Agencja Wydawnicza, Łódź 1989, s.276 – szkice
7. „Krytyk w składzie z porcelaną”, Nasza Księgarnia, Warszawa 1990, s. 104 – szkice
8. „Witold Gombrowicz «Ferdydurke»”, Dom Wydawniczy Jota, Warszawa 1990 – bryk
9. „Zofia Nałkowska «Granica»”, Dom Wydawniczy Jota, Warszawa 1991 – bryk
10. „Laurowo i jasno. Poeci Nobla. Antologia”, Wydawnictwo Bohdan Wrocławski, Warszawa 1994
11. „Lekcje z Szymborską”, Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza, Bochnia 1996, s.96 – esej
12. „Mity konieczne”, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1989, s.246 – szkice
13. „Między wierszami. Rozmowy o życiu i literaturze”, Oficyna Wydawnicza STON 2, Kielce 1997, s. 196 – wywiady z pisarzami
14. „Jest źle, ale mogłoby być gorzej. Rozmowa z Adamem Zielińskim”, Galicyjska Oficyna Wydawnicza & Press-Rol, Rzeszów 1999, s.128 – wywiad-rzeka
15. „Potrzeba śmiechu”, Wydawnictwo Nowy Świat, Warszawa 2002, s.128 – szkice i felietony
16. „Czarne dziury”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003, s. 468 – felietony
17. „Flażolet z Farlandii «Osiemdziesiąt lekcji wiersza»”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, s. 330 – poradnik dla poetów
18. „Foksal 17”, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2006, s. 248 – monografia Państwowego Instytutu Wydawniczego
19. „Chandra”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 140 – zbiór wierszy
20. „Ja, Faust”, Wydawnictwo Nowy Świat, Warszawa 2008, s. 152 – zbiór wierszy
21. „Erotikony” (tomik poetycki wydany wspólnie z Emmą Everest), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010
22.  „Rymowanki”, Oficyna Wydawnicza STON 2, Kielce 2010, s. 56 – zbiór wierszy
23. „Mój świat, moja Polska. Z Adamem Zielińskim rozmawia Leszek Żuliński”, Muzeum Niepodległości, Warszawa 2010, s. 180 – wywiad-rzeka
24. „Mefisto”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 68 – zbiór wierszy
25. „Dzieci z Hameln”, Wydawnictwo Adam Marszałek. Toruń 2012, s. 64 – zbiór wierszy
26. „Totamea”, Zaułek Wydawniczy „Pomyłka”, Szczecin 2013, s. 72, zbiór wierszy
27. „Poezja mojego czasu”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, s.240 – szkice krytycznoliterackie
28. „Ostatnia przeprowadzka”, Zaułek Wydawniczy „Pomyłka”, Szczecin 2014, s. 62 – zbiór wierszy
29. „Ja, Faust / Я, Фауст”, Association Franco – Européenne de Littérature, Francja 2014, s. 288 – wydanie rosyjsko-polskie
30. „Rozmowa”, współautor: Cezary Sikorski, Zaułek Wydawniczy „Pomyłka”, Szczecin 2015, s. 320 – książka-dialog (druga pozycja cyklu „Esej – Słowo – Rozmowa”)
31. „Suche łany”, Wydawnictwo „Forma”, Szczecin 2015, s. 68
32. „Pani Puszczalska” (tomik poetycki), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016
33. „Moje podróże literackie”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, s.130 – varia
34. „Wierszyki dla Natalki”(tomik poetycki wydany dla Rodziny w 20 egzemplarzach; bez ISBN), Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2018
35. „Ja, Faust”(tomik poetycki, trzecie wydanie), Wydawnictwo: Zaułek Wydawniczy „Pomyłka”, Szczecin 2018
36. „Wiersze z lamusa” (tomik poetycki), Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2019

Antologie, wybory, prace edytorskie:
1. „Laurowo i jasno. Poeci Nobla. Antologia wierszy laureatów literackiej Nagrody Nobla”, Wydawnictwo Bohdana Wrocławskiego, Warszawa 1994, s. 488 – wybór, wstęp, noty biograficzne
2. Guillaume Apollinaire „Miłość na którą cierpię”, Wydawnictwo Bohdana Wrocławskiego, Warszawa 1994, s. 144 – wybór, wstęp, kalendarium, nota edytorska
3. Jan Górec-Rosiński „Przechodzień róż”, Wydawnictwo Progres, Bydgoszcz 1995 – wybór i wstęp
4. „Ci poeci. Antologia poezji współczesnej województwa włocławskiego”, Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne, Włocławek 1995 – wybór, układ i wstęp
5. Mariola i Henryk Dąbrowscy „Pachniesz snem domowej roboty. Erotyki”, Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne, Włocławek 1996 – wybór i układ
6. „Głosy poetów. Antologia. I Ogólnopolskie Konfrontacje Literackie Zelów 4-5 października 1996”, Zelów 1996 – wybór, opracowanie, wstęp
7. „Samoświetlni. Antologia poetycka”, Miejska Biblioteka Publiczna, Turek 1999, s. 104 – wybór, układ i wstęp
8. Jerzy Harasymowicz „Wybór liryków”, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza S.A., Warszawa 1999, s. 352 – wybór i posłowie
9. Koordynacja 10-tomowej „Historii literatury światowej”, Wydawnictwo SMS, Bochnia – Kraków – Gdów 2002-2006
10.  Lilla Latus „Jutro to najpiękniejszy dzień tygodnia”, Wydawnictwo Nowy Świat, Warszawa 2007 – opracowanie i wybór

Udział w antologiach poetyckich:
1. „Modlitwa do Grażyny” i inne w: „Łódzka Wiosna Poetów 1973”, IW PAX, Warszawa 1973
2. „Modlitwa do rezygnacji” w: „Źródła. Antologia Łódzkiej Wiosny Poetów”, IW PAX, Warszawa 1979
3. „Modlitwa do matki” i inne w: „Od Staffa do Wojaczka. Poezja polska 1939-1985”. Antologia Bohdana Drozdowskiego i Bohdana Urbankowskiego, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1988
4. „Szczęście” w: „Profile jesieni. Antologia”, ZLP, Poznań 1994
5. „Modlitwa do matki” i „Sonet do syna” w: „Największa jest miłość. Antologia polskiej poezji o miłości rodzinnej” – wybór Tadeusz Jania, Kraków 1995
6. „Gdzie na plafonie alegorie” w: „Przez jesień. Antologia”, Miejska Biblioteka Publiczna, Leszno 1995
7. Wiersze w: „Dlatego że są. Antologia współczesnej poezji polskiej” w przekładzie i wyborze Stanisława Szewczenki, Wydawnictwo Kamieniar, Lwów 1996 (oraz w wydaniu II, poszerzonym, Lwów 2005)
8. „Modlitwa do matki” w: „Dla Matki. Antologia”, Wydawnictwo Ad Oculos, Rzeszów 1997
9. „Demon de midi” w: „Wędrowne ptaki. Antologia”, ZLP, Poznań 1998
10.  Wiersze i posłowie w: „Dojrzewanie w miłości. Antologia współczesnej poezji polskiej” pod red. Jadwigi Góźdź, Wydawnictwo MiGG, Radom 2000
11.  Wiersz „Apelacja” w: „Bez granic. Antologia uczestników XXXIII Warszawskiej Jesieni Poezji”, ZLP, Warszawa 2004
12.  Wiersze w: „Słowo. Antologia uczestników XXXIV Warszawskiej Jesieni Poezji”, ZLP, Warszawa 2005
13.  Wiersz w: Ares i Nikos Chadzinikolau „Antologia poezji polskiej XX wieku” (książka w języku greckim). Wyd. Poeticon, Poznań 2005
14.  Wiersz: „Święta Monika” w: „Według poety. XXXV Warszawska Jesień Poezji. Antologia”, Związek Literatów Polskich, Warszawa 2006
15.  Wiersz w: „Krakowska Noc Poetów”, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków 2007
16.  „Zuzanna i starzec” w: „Niezwykła panna Zuzanna”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007
17.  Wiersze w: „Świadectwo. Antologia uczestników XXXVI Warszawskiej Jesieni Poezji”, ZLP, Warszawa 2007
18.  „Jasność dnia” w: „Powidoki Listopada. XXX Jubileuszowy Międzynarodowy Listopad Poetycki”, ZLP Poznań 2007
19.  Wiersz w: „Krakowska Noc Poetów. Almanach XXXVI”, Kraków 2008
20.  Wiersze w: „Bo zostanie owo… Antologia uczestników XXXVII Warszawskiej Jesieni Poezji, ZLP, Warszawa 2008
21.  Wiersze w: „Contemporary Writers of Poland” translated by Anaya Chomczyk, Dreammee Little City Publisher 2008, Orlando – Chicago, USA
22.  Wiersz w: „Rezolutna panna Marianna”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009
23.  Wiersze w: „Jest u nas kolumna w Warszawie. Antologia XXXVIII Warszawskiej Jesieni Poezji”, ZLP. Warszawa 2009
24.  Wiersz w: „15 poetów o Polsce” pod red. Eugeniusza Kurzawy, Wydawnictwo Kropka, Ochla 2010
25.  Wiersze w: „Dźwięków świerszcz złoty. Antologia XXXIX Warszawskiej Jesieni Poezji”, ZLP, Warszawa 2010
26. Wiersze w: „Żadnych słów nie osądzaj”, Antologia 40. Warszawskiej Jesieni Poezji”, ZLP, Warszawa 2011
27. Wiersze w: „Pomost 2011. Almanach Warsztatów Literackich”, Stowarzyszenie Salon Literacki, Miastko 2011
28. Wiersze w przekładzie A. Gierasimowej w: „Iz wieka w wiek” („Od wieku do wieku”), antologia poezji polskiej (z serii „Poezja słowiańska XX i XXI wieku”), Międzynarodowa Agencja Inicjatyw Humanistycznych, Moskwa 2011
29. Wiersz w: „Praska Przystań Słowa. Almanach VI”, Wybór i opracowanie: Dorota Ryst i Jan Z. Brudnicki, Wydawnictwo Didasko 2013

Szkice i teksty w pracach zbiorowych:
1. „Ostatni na szaniec” (Portret Wojciecha Mencla) w: „Portrety twórców «Sztuki i Narodu»”. Praca zbiorowa pod red. Jerzego Tomaszkiewicza, IW PAX, Warszawa 1983
2. Młoda poezja po 1970 roku” w: „Literatura Polski Ludowej. Oceny i prognozy. Materiały z konferencji pisarzy w lutym 1985”, PIW, Warszawa 1986
3. „Obraz bez ram” w: „Poezja polska 1982/1986. Materiały z sympozjum”, ZG ZLP, Warszawa 1988
4. „Poetycki Rzeszów” w: „Pejzaże poetyckie. Szkice o poetach rzeszowskiego środowiska literackiego” pod red. Zbigniewa Andresa, WSP, Rzeszów 1988
5. „Kolumbowie z gwiazdą Dawida” w: „Poezja pokolenia wojennego. Studia interpretacje i artykuły” pod redakcją Zbigniewa Andresa i Gustawa Ostasza, Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie 1989
6. „Najdłuższy polski wrzesień” w: „Almanach Polonii 1989”, Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną, Warszawa 1989
7. „Poetycka miara człowieka” w: „Wokół istnienia człowieka”. Praca zbiorowa pod red. prof. Marii Szyszkowskiej, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1991
8. „Pilskie środowisko literackie w ostatnim ćwierćwieczu” w: „Rocznik Nadnotecki”, tom XXV, Muzeum Okręgowe im. Staszica w Pile 1994
9. „Szkoła” w: „Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Strzelcach Opolskich. Księga pamiątkowa z okazji 50-lecia. Pierwszy Zjazd Absolwentów 2 maja 1996”, Strzelce Opolskie 1996
10.  Wypowiedź w: Marta Fox „Zdarzyć się mogło, zdarzyć się musiało. Z Wisławą Szymborską spotkanie w wierszu”, Towarzystwo Zachęty Kultury, Katowice 1997
11. „Zbigniew Nosal” w: Zbigniew Nosal „Klechdy świętokrzyskie”, Oficyna Wydawnicza STON 2, Kielce 1998
12. „Między prawdą życiową a warsztatem literackim, czyli zasady konstruowania świata przedstawianego w prozie Adama Zielińskiego” w: „Adam Zieliński. Życie i twórczość”, Stacja Polskiej Akademii Nauk, Wiedeń 1999
13. „Między prawdą życiową a warsztatem literackim, czyli zasady konstruowania świata przedstawianego w prozie Adama Zielińskiego” w: „W labiryncie świata. Adam Zieliński w oczach krytyki, wybór i redakcja: Tadeusz Skoczek i Leszek Żuliński”, Podkarpacka Oficyna Wydawnicza, Rzeszów 2001
14. „Kielce – moje literackie przyjaźnie” w: „Współcześni pisarze Kielecczyzny w oczach krytyków”, Oficyna Wydawnicza STON 2, Kielce 2002
15. „Poezja dziesiątej dekady” w: „Polsko-rosyjskie seminarium literackie. Warszawa – Chlewiska, 13-16 marca 2002”, XLP”, Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie, Instytut Adama Mickiewicza, Warszawa 2002
16. „Krążownik Zygmunt” w: „Broniarek o sobie, inni o Broniarku”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005
17. „Patriota Ziemi, patriota Niebios” w: „Kultura koszalińska. Almanach 2005”, Koszalińska Biblioteka Publiczna 2006
18. „Ryszard Ulicki – talent, który spadł z nieba” w: „Kultura koszalińska. Almanach 2005”, Koszalińska Biblioteka Publiczna 2006
19. „Piękna choroba tworzenia” w: „Pasje życia. Dokumentacja wielkiego Jubileuszu Janusza Trzebiatowskiego”, Kraków 2007
20. „Płynę na dżonce” w: „Na własne oczy”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007
21. „Moje rosyjskie romanse” w: „Stosunki polsko-rosyjskie. Stereotypy, realia, nadzieje”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008
22.  Udział w: „Złote Myśli. Twórcy Wizerunku Polski. Księga Jubileuszowa 1998-2008. Sentencje, aforyzmy, dewizy życiowe”, Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, Warszawa 2008
23. Nowa rzeczywistość – nowa poezja” i „Poezja współczesna wobec wyzwań swego czasu” w: „Postawy humanistów wobec problemów i wyzwań współczesności. Materiały z konferencji naukowych”, Wydawnictwo Uczelniane Bałtyckiej Szkoły Humanistycznej, Koszalin 2009
24. „Wiedeń – straszne centrum Europy?” w: „Poszukiwania i spotkania. Szkice o twórczości Adama Zielińskiego”, Oficyna Wydawnicza „Atut”, Wrocław 2009

Wstępy i posłowia do książek innych autorów:
1. „Nota biograficzna” do: Tadeusz Śliwiak „Poezje wybrane”, Biblioteka Poetów, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1975
2. Posłowie do: Andrzej Strug „Żółty krzyż”, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1976
3. Wstęp do: Roman Kołoniecki „Poezje wybrane”, Biblioteka Poetów, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1978
4. O twórczości Władysława Dunarowskiego. Wstęp do: Władysław Dunarowski „Z małego okna”, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1979
5. Wstęp do: Marian Piechal „Cztery poematy”, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1985
6. Posłowie do: Wojciech Żukrowski „Córeczka”, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1986
7. Posłowie do: Stanisław Franczak „Madejowy staw”, Biblioteka Nadskawia, Wadowice 1986
8. „Poeta słonecznego żalu”. Wstęp do: Nikos Chadzinikolau „Bez maski”, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1986
9. „Mlada polska poezie”. Posłowie do: „Hledam tedy jsem. Vybor z mlade polske poezie” – Jan Pilarz, Mlada Fronta, Praha 1987
10. Posłowie do: Marek Hłasko „Baza Sokołowska. Pierwszy krok w chmurach”, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1988
11. Wstęp do: Wojciech Żukrowski „Z kraju milczenia”, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1988
12. „Orfeusz w piekle tajemnicy”. Wstęp do: Jan Górec-Rosiński „Czarnopis”, Wydawnictwo Pomorze, Bydgoszcz 1989
13. Posłowie do: Jan Górec-Rosiński „Demony”, Oficyna Bibliofilów, Łódź 1994
14. „Ewa, Eurydyka, Pieta”. Wstęp do: Łucja Danielewska „Erotyki”, Wydawnictwo Sponsor, Kraków 1994
15. „Perły liryki greckiej”. Wstęp do: „Moje okno różą ozdobił Bóg”. Antologia w wyborze Nikosa Chadzinikolau, Wydawnictwo IBiS, Warszawa 1994
16. Posłowie do: Andrzej Kaliszewski „Wiersze wybrane 1976-1995”, Wydawnictwo Behemot, Kraków 1995
17. Wstęp do: Jan Adam Borzęcki „Zraniony odłamkiem wiersza”, Oficyna Wydawnicza STON 2, Kielce 1996
18. Wstęp do: Agnieszka Szygenda i Mamadou Diouf „Pozdrowienia z Arki”, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, Kielce 1996
19. „Poezja i życie”. Wstęp do: Stanisław Zwierzyński „Requiem aeternam. Wybór wierszy”, Warszawskie Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury, Warszawa 1997
20. Posłowie do: Leszek Kumański „Żyj”, Oficyna Wydawnicza STON 2, Kielce 1997
21. Wstęp do: Jan Górec-Rosiński „Przychodzący. Sacrum et Profanum”, Bydgoszcz 1997
22. Posłowie do: Janusz Sauer „Koncert organowy”, ZLP, Poznań 1998
23. „Zelów raz jeszcze”. Wstęp do: „Przynoszę owoc granatu z daleka. Antologia”, Zelów 1998
24. „Poeta wzruszeń intelektualnych”. Wstęp do: Andrzej Dębkowski „Paryż nie jest taki piękny”, Zelów 1998
25. Posłowie do: Janusz Kopeć „Tam, gdzie trawy mówią pacierze”, Jasło-Chicago 1998
26. Wstęp do: Stanisław Mielczarek „Samotny lot dzikiej gęsi”, Biblioteka Metafory, Bydgoszcz 1998
27. Wstęp do: Charles Baudelaire „Kwiaty zła” w tłumaczeniu Jerzego Adamskiego, Dom Wydawniczy Ars, Warszawa 1998
28. Posłowie do: Grażyna Barecka „Wtorek od piątku”, Wydawnictwo Twój Styl, Warszawa 1999
29. „Odwracanie przepaści”. Posłowie do: Andrzej K. Waśkiewicz „Horyzont zdarzeń”, Pro Libris, Zielona Góra 1999
30. „Malkontent z Zelowa”. Wstęp do: Andrzej Dębkowski „Magiczne pomysły. Felietony”, Wydawnictwo Autorskie, Zelów 2001
31. „Wizjoner i utopista”. Posłowie do: Jan Górec-Rosiński „Mesjasz zbuntowany. Dramat mityczny”, Wydawnictwo Margrafsen, Bydgoszcz 2001
32. „Drżącoplenna moc wiersza”. Posłowie do: Paweł Kubiak „111 haiku oraz…”, Polska Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2001
33. „Aforyzmy nieulizane”. Wstęp do: Tadeusz Józef Maryniak „Aforyzmy i powiedzenia” tom 1, Wydawnictwo TAMAR, Warszawa 2002
34. Wstęp do: „Zwierciadła. Antologia poezji Klubu Literackiego METAFORA”, Ośrodek Kultury „Arsus”, Warszawa 2002
35. „Buta zamiast buntu”. Posłowie do: „Poezja polska. Antologia Tysiąclecia”, tom III, Wydawnictwo IBIS, Warszawa 2002
36. „Po drugiej stronie słońca”. Wstęp do: Krzysztof M. Sieniawski „Pod dobrą datą”, Oficyna Wydawniczo-Reklamowa Vipart, Pruszków 2002
37. „Rzeczą pierwszą jest kochać”. Posłowie do: Lech M. Jakób „Zielony promień”, Wydawnictwo Aula, Podkowa Leśna 2003
38. „Tamaryki”. Wstęp do: Tadeusz Józef Maryniak „Limeryki”, Wydawnictwo TAMAR, Warszawa 2003
39. „Aforyzm: tajemnica gatunku czy talentu?”. Wstęp do: Tadeusz Józef Maryniak „Złote myśli Dziaka”, Wydawnictwo TAMAR, Warszawa 2004.
40. Posłowie do: „Pozagniazdowniki. Antologia poetycka”, Miejska Biblioteka Publiczna, Turek 2004
41. Wywiad „Dobry krytyk to taki szczęśliwy facet…” w: Andrzej Dębkowski „Kiedy umiera poeta, umiera świat”, Zelów 2004
42. Wstęp do: Elżbieta Musiał „Cień rzeki”, Oficyna Wydawnicza STON 2, Kielce 2004
43. Posłowie do: Adam Zieliński „Wiedeńczycy”, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 2005
44. „Rok poetyckiej obfitości”. Wstęp do: „Na skrzydłach marzeń. Antologia VI Konkursu Poetyckiego im. Wł. Pietrzaka”, Turek 2005
45. „Dzieci poety. Wiersze”. Wstęp do: Paweł Kubiak „Próby zrozumienia pamięci”, Polska Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2005
46. „I znowu jesień…”. Wstęp do: „Słowo. Antologia uczestników XXXIV Warszawskiej Jesieni Poezji”, ZLP, Warszawa 2005
47. „Obca bliskość – to wynik naszej transformacji?”. Posłowie do: Barbara Białowąs „Obca bliskość”, Fundacja Sztuki – „Integracja”, Warszawa 2005
48. „Wiosenne żniwa”, wstęp do: „Dramat codzienności. Wiersze laureatów VII Konkursu Literackiego im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku”, Turek 2006
49. „Poezja wielu pytań”, wstęp do: Lech Lament „Zapiski czarnoksiężnika”, Bibliotheca Turcoviana, Turek 2006
50. „Poeta bez domu”, posłowie do: Tadeusz Wyrwa-Krzyżański „Wybrane wiersze”, Instytut Wydawniczy „Świadectwo”, Bydgoszcz 2006
51. „Teatr jak las Birnam”, wstęp do: Renata Fiałkowska „Nocne wyznania. Wybór wierszy”, Wydawnictwo MCDM, Kraków 2006
52. „Piękna, wzruszająca i bolesna…”, wstęp do: Jan Stępień „Czas miłości”, Wydawnictwo Vipart, Pruszków 2006
53. „Animologia stosowana”, posłowie do: Tadeusz Chabrowski „Dusza w klatce”, Nowy Jork 2006
54. „Księżyc i motyle”, wstęp do: Lech Lament „Sprzymierzeńcy księżyca”, Turek 2006
55. „Menażeria Rysia”, wstęp do: Ryszard Ulicki „Album zwierzyny dzikiej, domowej i łonowej”, Wydawnictwo ULMA, Koszalin 2006
56. „Cyrk Zielińskiego”, posłowie do: Adam Zieliński „Nad Wisłą”, Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza, Bochnia 2006
57. „Migotania i syntezy”, posłowie do: Marcin Orliński „Mumu humu”, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2006
58. „Magiczne miejsca”, wstęp do: „Magiczne miejsca. Wiersze laureatów”, MiPBP im. Włodziemierza Pietrzaka, Turek 2007
59. „W pętli miasteczka, w bezkresie świata”, wstęp do: Ela Galoch „Reportaże z aukcji”, MiPBP im. Włodziemierza Pietrzaka, Turek 2007
60. „Foreword”, wstęp do: Wiesław Ciesielski „Photosensitivity. Poems”, Boston 2007, USA
61.  „Obroty ciał zębatych”, wstęp do: Tadeusz Kolańczyk „Pomiędzy przęsłami”, GRAF, Głogów 2007
62. Wstęp do: „Tknięte szaleństwem księżyce”, Pokłosie XIV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Wacława Olszewskiego, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, Bełchatów 2007
63. „Czy poezja umrze razem z nami?” w: „Powidoki Listopada. XXX Jubileuszowy Międzynarodowy Listopad Poetycki”, ZLP Poznań 2007
64. „Lektura do nucenia”, wstęp do: Ryszard Ulicki „Wierszopienia”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007
65. „Wstęp krótki jak aforyzm” w: Tadeusz J. Maryniak „Aforyzmy i powiedzenia”, Wydawnictwo TAMAR, Warszawa 2007
66. „Kobieta w średnim wieku”, wstęp do: Krystyna Mazur „Księżyc od kota silniejszy”, Szczecinek 2008
67. „Wiersze, czyli domy”, posłowie do: Tadeusz Wyrwa-Krzyżański „Dozorca tytularny”, IW „Świadectwo”, Bydgoszcz 2008
68. „Dobra iskra!”, wstęp do: Włodzimierz Krzysztof Marczewski „Biegłem po laury”, Bibliotheca Turcoviana, Turek 2008
69. „Poezja przychodzi jesienią”, posłowie do: Janusz Sauer „Przylądek braku nadziei”, ZLP Poznań 2008
70. „Słowa jak perły”, posłowie do: Tadeusz Wyrwa-Krzyżański „Haiku. Cegiełki”, Piła 2008
71. „Wiersze o łaknieniu”, posłowie do: Zofia Mikuła „Kuriozalnie z szypułkami”, Warszawa 2008
72. „Naznaczeni przez Goplanę”, wstęp do: „Echa z wody”, Kruszwica 2008
73. „Komentarze jurorów” w: „W kurzu dnia. Pokłosie XV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Wacława Olszewskiego”, Bełchatów 2008
74. „Płocka Antygona”, posłowie do: Barbara Stefania Nidzgorska-Ciszyńska „Kwiaty Antygony”, Stowarzyszenie Autorów Polskich, Płock 2008
75.  „Erotyki totalne Romy Jegor”, posłowie do: Roma Jegor „Salamandra”, Wydawnictwo Nowy Świat, Warszawa 2008
76.  „Polish Literature of the Eighties” wstęp do: „Contemporary Writers of Poland” translated by Leslie Shyman, Dreammee Little City Publisher 2008, Orlando – Chicago, USA
77.  „Pył kosmosu, kurz świata”, wstęp do: Andrzej Zarre „Popioły pamięci”, Wydawnictwo Nowy Świat, Warszawa 2009
78. „Ten świat jest cudem”, wstęp do: Anna Kajtochowa „Poezje wybrane”, Biblioteka Poetów, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 2009
79. Posłowie do: Grażyna Rochna-Woźniak „Podnieść kamyk”, Bydgoszcz 2009
80. „Poezja współczesna wobec wyzwań swego czasu” w: „Postawy humanistów wobec problemów i wyzwań współczesności. Materiały z konferencji naukowych”, Wydawnictwo Uczelniane Bałtyckiej Szkoły Humanistycznej, Koszalin 2009
81. „Poezjotwórcza dekada” w: „Przyjaźń rodzi miłość na pustyni samotności. Antologia poetycka”, MPBP im. Wł. Pietrzaka, Turek 2009
82. „Galimatiasy tożsamości”, posłowie do: Mirosław G. Majewski „Performance”, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 2009
83. „Wiek męski, wiek klęski”, wstęp do: Marek Lobo Wojciechowski „Ektoplazma”, ZLP Gorzów Wielkopolski 2009
84. „Wiara i szkiełko”, posłowie do: Maja Rodziewicz-Szynicka „Do bezdechu”, Wydawnictwo Nowy Świat, Warszawa 2009
85. Wstęp do: Tomasz Pohl „Niedosyt”, Wydawnictwo Credo, Katowice 2009
86. „Smutek i pogoda”, wstęp do: Alicja Wiśniewska „Kilka kroków”, Stowarzyszenie Autorów Polskich, Płock 2009
87.  „Między słowem a bytem”, posłowie do: Anna Maria Musz „Errata do trzech wymiarów”, Wydawnictwo Nowy Świat, Warszawa 2010
88.  Wstęp do: Paweł Podlipniak „Aubade triste”, Miejska Biblioteka Publiczna, Radom 2010
89. „Łowca kameleonów”, posłowie do: Jerzy Leszczyński „Myślnik polski”, Wydawnictwo Nowy Świat, Warszawa 2010
90. „Liryka i muzyka”, wstęp do: Maria Kruk-Sieczkowska „Cienie Żelazowej Woli”, Wydawnictwo Korepetytor, Płock 2010
91. Wstęp do: „Poezja to najkrótsza droga do duszy człowieka. Antologia poetycka”, MPBP im. Wł. Pietrzaka, Turek 2010
92. „Małgorzatość”, wstęp do: Małgorzata Pietrzak „Listy do Fausta”, Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza, Włocławek 2010
93. „Arkadia prowincji?”, posłowie do: Wiesław Sterniczuk „Kiedy mieszkam w drodze”, Wydawnictwo Nowy Świat, Warszawa 2010
94. „Inny autor, inny ton…”, posłowie do: Henryk Wrożyński „Białe podkolanówki”, Wydawnictwo Nowy Świat, Warszawa 2010
95. „Proste jak podanie ręki”, posłowie do: Helena Dobaczewska-Skonieczka „Odcienie świata”, Wydawnictwo „Skonpres”, Bydgoszcz 2010
96. „Podglądanie życia”, posłowie do: Alicja Podlas „Moje pióro upija się na smutno”, Wydawnictwo Unitex, Bydgoszcz 2010
97. „Komentarz przewodniczącego Jury”, wstęp do: „Spisane cyrylicą deszczu. Pokłosie XVII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Wacława Olszewskiego”, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. J.I. Kraszewskiego w Bełchatowie, 2010
98. „Poezja z pazurem, poezja ze spleenem”, posłowie do: Mirka Szychowiak „Proszę nie płakać”, Samorządowa Agencja Promocji i Kultury, Szczecinek 2010
99. „Piękna alienacja Agnieszki Moroz”, posłowie do: Agnieszka Moroz „Ulica magików”, ZLP Gorzów Wlkp., 2010
100. „Angelologia i inne klimaty”, posłowie do: Małgorzata Szweda „Przebudzenie”, Biblioteka Tematu, Bydgoszcz 2011
101. „Świat znowu wiruje…”, wstęp do: Maria Jolanta Kowalska „Tańcz w ogniu miłości”, Toruń 2011
102. „Poezja Wielkiego Kostiumu”, wstęp do: Lech Lament „Każdy dzień jest przepowiednią”, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, Turek 2011
103. „To już tuzin”, wstęp do: „Słowa są całą poezją życia. Antologia poetycka”, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, Turek 2011
104. „Stare i nowe”, posłowie do: Agnieszka Tomczyszyn-Harasymowicz „”gównazjum.pl”, Wydawnictwo Słowaków w Polsce, Kraków 2011
105. „Démon de midi”, posłowie do: Tadeusz Stirmer „Śpij dobrze, dziecko”, Wydawnictwo Kontekst, Poznań 2011
106. „Podbite państwo duszy i ciała”, posłowie do: Anna Alochno-Janas „Arachnolologia”, e-bookowo. wydawnictwo internetowe, Będzin 2011
107. „Posłowie” do: Andrzej Walter „Punkt rzeczy znalezionych”, Towarzystwo Słowaków w Polsce, Kraków 2011
108. „Piękne odurzenie”, posłowie do: Kazimierz Żarski „Podróż metafizyczna”, Hvac Project, Toruń 2011
109. „Podróż w urodę życia”, wstęp do: Maria Jolanta Kowalska i Krzysztof Kamieński „Włoski zawrót głowy”, Bydgoszcz 2011
110. „Żyć pięknie i realnie”, posłowie do: Wiesława Barbara Jendrzejewska „Salto”, Wydawnictwo Komograf, Warszawa 2011
111. „Poezja z charakterem”, wstęp do: Halina Bohuta-Stąpel „Igły i widły”, Atelier Red Frog, Deszczno 2011
112. „Corrida miłości?”, posłowie do: Krystyna Caban „Sześćdziesiąt pchnięć”, Towarzystwo Słowaków w Polsce, Kraków 2011
113. „Z lirycznego pamiętnika wojażerki”, wstęp do: Alicja Wiśniewska „Pod pięćdziesięcioma gwiazdami”, Wydawnictwo Korepetytor, Płock 2011
114. „Sukces z Miłoszem w tle”, wstęp do „Szetejnie znów dojrzewają sadami. Pokłosie XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Wacława Olszewskiego”, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, Bełchatów 2011”
115. „Pod habitem myśli”, posłowie do: Maja Rodziewicz-Szynicka „Człowiekowi…”, Wydawnictwo Nowy Świat, Warszawa 2011
116. „Posłowie” do: „Pomost 2011. Almanach Warsztatów Literackich”, Stowarzyszenie Salon Literacki, Miastko 2011
117. „W samo serce!”, posłowie do: Maria Borcz „Bidul”, Towarzystwo Słowaków w Polsce, Kraków 2011
118. „Między miłością a rozpaczą (o poezji Wandy Karczewskiej)”, szkic w: „Łyżka Mleka 2010/2011”, Zaułek Wydawniczy Pomyłka, Szczecin 2011
119. „Wierszu mój przygarbiony… (o wierszach stanu wojennego Tadeusza Kijonki)”, wstęp do: Tadeusz Kijonka „Czas zamarły”, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2011
120. „Komentarz redaktora” w: Wojciech Sobecki „Getsemani”, Pracownia Sztuk Plastycznych, Toruń 2011
121. „Zrymować sensy”, wstęp do: Jan St. Kiczor „Sny i przebudzenia”, Wydawnictwo Pisarze.pl., Warszawa 2012
122. „Podbite państwo duszy (i ciała)”, posłowie do: Anna Alochno-Janas „Arachnologia”, Wydawnictwo Miniatura, Kraków 2012
123. Posłowie do: Andrzej Walter „Śmierć bogów”, Towarzystwo Słowaków w Polsce, Kraków 2012
124. „Koncert polifoniczny”, wstęp do: Adrian Szary „Abecedarium”, Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria „Łaźnia”, Radom 2012
125. „Mapa rysowana słowami”, wstęp do: „Świata, którego tworzymy nie ma na żadnej mapie. Antologia XIII Konkursu Poetyckiego im. Wł. Pietrzaka, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, Turek 2012
126. Wywiad pt. „Z obozu do Wieży Babel” w: Beata P. Klary „Rozmowy z piórami”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012
127. „Emily i Kazimierz”, posłowie do: Kazimierz Żarski „Listy do Emily”, HVAC Projekt, Toruń 2012
128. Posłowie do: Maria Borcz „Z kałuży miasta”, Wydawnictwo White Plum, Toruń 2012
129. „Wieczny głód”, posłowie do: Izabela Monika Bill „Kameleony”. Wydawnictwo Red.media, Warszawa 2012
130. „Plejady”, posłowie do: Elżbieta Musiał „Na zdjęciu wciąż jesteśmy”, Wydawnictwo Astra, Łodź 2012
131. Wiersze w: „..nad inne droższa… Antologia 41. Warszawskiej Jesieni Poezji”, Łomianki 2012
132. Posłowie do: Zdzisław Czop „Ściany”, Wydawnictwo Pisarze.Pl, Warszawa 2012
133. Posłowie do: Zygmunty Marek Piechocki „W pobliżu rozumienia”, Wydawnictwo Sonar, Gorzów Wlkp. 2012
134. Wstęp do: Wanda Karczewska „Listy do Seweryna”, Zaułek Wydawniczy „Pomyłka”, Szczecin 2012
135. „Piękna dusicielka”, posłowie do: Barbara Nidzgorska-Ciszyńska „Igraszki Erosa”, Płockie Stowarzyszenie Twórców Kultury 2012
136. Wstęp i komentarz edytorsko-redakcyjny do: Melania Fogelbaum „Drzwi otwarte na nicość”, Wydawnictwo Sonar, Gorzów Wlkp. 2012
137. „Moja noc z Jackiem Sojanem w Domu Pielgrzyma” w: „Kopa lat Jacka Sojana. Księga Jubileuszowa”, Kraków 2012
138. Wiersze w: „Polska poezja miłosna. Antologia”, Wydawnictwo Martel, Kalisz 2013
139. „Róg obfitości”, komentarz przewodniczącego Jury w almanachu „17 Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Zdzisława Morawskiego”, Lamus, Gorzów Wlkp. 2013
140. „Życie i tworzenie”, wstęp do: „Cała radość życia w tworzeniu… Antologia poetycka XIV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Włodzimierza Pietrzaka”, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku, Turek 2013
141. „Między rozpaczą a nadzieją”, posłowie do: Piotr Kuncewicz „Brama. Dziennik intymny doktora Fausta”, Wydawnictwo Nowy Świat, Warszawa 2013
142. „Drugie życie Meli?” w: Zygmunt Marek Piechocki „Powrót Melanii Fogelbaum”, Wydawnictwo Sonar, Gorzów Wlkp., 2013
143. Wiersze w: „Polska poezja erotyczna. Wiersze polskich poetów. Antologia”, Wydawnictwo Buchmann, Warszawa 2013
144. Tekst krytycznoliteracki w: „Fascynacje. O twórczości Zdzisława Tadeusza Łączkowskiego”, Zakład Poligraficzno-Wydawniczy U Poety, Kielce 2013.
145. „Prawda Czasu”, wstęp do: Alicja Wiśniewska „Tylko jeszcze echo”, Wydawnictwo Korepetytor, Płock 2013
146. „Pejzaże pełne zdarzeń”, posłowie do: Kazimiera Szczykutowicz „Świętokrzyskie nastroje”, Oficyna Wydawnicza STON 2”, Kielce 2013
147. Wiersze w: „Contemporary Writers of Poland. Poetry 2000-2014”, Dreammee Little City 2013, USA
148. Wiersze w: „…I jakie twoje imię? Antologia XLII Warszawskiej Jesieni Poezji”, Wydawnictwo pisarze.pl, Warszawa 2013
149. „Róg obfitości”, wstęp do: Jan St. Kiczor „Od Sasa do lasa i inne faramuszki”, Wydawnictwo pisarze.pl, Warszawa 2013
150. „Kraina smutku łagodnego, smutku pogodnego…”. Wstęp do: Ryszard Siemiątkowski „Miłość nigdy nie ustaje”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013
151. „Kropla wieczności waży więcej niż całe morze czasu”, wstęp do almanachu pokonkursowego (pod tym samym tytułem) Konkursu im. Włodzimierza Pietrzaka, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Wł. Pietrzaka, Turek 2014
152. „Strumyki i źródła”, posłowie do: Leszek Nord „Rozbitek”, Zaułek Wydawniczy „Pomyłka”, Szczecin 2014
153. „Poezja jak róża wiatrów”, wstęp do: „Kalejdoskop słów. Almanach VII. Liryki, satyry i prozy Klubu Literackiego Metafora”, Ośrodek Kultury „Arsus”, Warszawa 2014
154. Wiersze w: „Opinogóra w poezji” (antologia), Ciechanów 2014
155. „Plejady”, tekst w książce Elżbiety Musiał „Trzy poematy”, Wydawnictwo STON 2, Kielce 2014
156. Wiersze w: „Miejsce urodzenia Warszawa. Antologia 43. Warszawskiej Jesieni Poezji”, ZLP i Wydawnictwo „Astra”, Warszawa-Łódź 2014
157. „Ojciec poetów nie żyje” w: Jerzy Koperski „I nie wymilczę więcej”, Wydawnictwo Anagram, Warszawa 2014
158. Posłowie do: Magdalena Tarasiuk „I nie mów do mnie Dżordżyk”, Fundacja Terytoria Książki, Gdańsk 2014
159. „Inspiracje i dialogi”, wstęp do: Marek Piechocki „Preteksty”, Wydawnictwo Sonar, Gorzów Wielkopolski 2014
160. „Szukanie rudymentów i prawdy”, posłowie do: Piotr Prokopiak „Zanim pochwyci mnie atanda”, Wydawnictwo KryWaj, Koszalin 2015
161. „Mój Andrzej”, wspomnienie o Andrzeju K. Waśkiewiczu w: „Andrzej K. Waśkiewicz – miejsca odwiedzane”, Katedra Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015
162. „Słodka tyrania poezji”, wstęp do: „Przypadek i czas – dwaj najwięksi tyrani ziemi” – almanach XVI edycji Konkursu im. Wł. Pietrzaka, Turek 2015
163. „Silva rerum”, wstęp do: Joanna Kłaczyńska „Melancholia, elegancka siostra smutku”, Wydawnictwo Sowello, Rzeszów 2015
164. Wstęp do: Tadeusz Józef Maryniak „Myśli niepokorne”, Wydawnictwo TAMAR, Warszawa 2015
165. „Między gwiazdami a źródłem”, posłowie do: Irena Mackiewicz „Pokonać przestrzeń”, Wydawnictwo Nowy Świat, Warszawa 2015
166. Posłowie do: Yolanda Podejma-Eloyanne „Zapisane najgłębiej”, Wydawnictwo Mamiko, Nowa Ruda 2015
167. „Poezja Wysokiego Sensu”, wstęp do: Jan St. Kiczor „Rozjaśnianie czasu”, Wydawnictwo Norbertinum, Lublin 2015
168. Wiersz w: „ I to jest nasze życie – 44. Warszawska Jesień Poezji. Antologia”, Związek Literatów Polskich, Warszawa 2015
169. „Słowo od przyjaciela” w: Jan St. Kiczor „Sześć historii lirycznych”, Fundacja Duży Format, Warszawa 2015
170. Wiersz w: „Słowem ocalić los” – almanach 38. Międzynarodowego Listopada Poetyckiego, ZLP, Poznań 2015
171. Posłowie do: Ewa Witke „Kontakt osobisty”, Stowarzyszenie Autorów Polskich i Pszczyńskie Centrum Kultury, Pszczyna 2015
172. „Zamiast posłowia…” (wspólnie z Cezarym Sikorskim) w: Krzysztof Mich „Kamień przewiązany trawą”, Zaułek Wydawniczy „Pomyłka”, Szczecin 2015
173. „Posłowie. Wielka prawda” w: Maria Borcz „Zabłąkani we mgle”, ZLP Oddział Gorzów Wlkp. 2015, s. 52
174. „Polskie Macondo”, posłowie do: Roman Habdas „Mały Paryż”, ZLP Oddział Gorzów Wlkp., Gorzów 2015
175. Wstęp do: Ireneusz K. Szmidt „Odpowiedź na pytanie Hamleta”, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta, Gorzów Wlkp. 2015
176. Posłowie do: Mirosław G. Majewski „Wpływ księżyca”, System Wydawniczy Ridero 2016
177. Posłowie do: Agnieszka Marek „Porównania z wieloma niewiadomymi”, Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 2016
178. Posłowie do: Irena Mackiewicz „Bez puenty”, Wydawnictwo Adam Marszałek 2016
179. Posłowie do: Maria Borcz „Mikrochaos”, Gorzów Wlkp. 2016
180. Posłowie do: Mirosław Weltz „Pestki”, Wydawnictwo Libra, Rzeszów 2016
181. Posłowie do: Barbara Baldys „Śpiewaj mi łąko”, Wydawnictwo Black Unicorn, Jastrzębie Zdrój 2016
182. Posłowie do: Teresa Tomys „Świdwin niezapomniany mój”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017
183. Posłowie do: Monika Milczarek „Piórnik przemian”, Sieradzkie Centrum Kultury, Sieradz 2017
184. Posłowie do: Krzysztof Mich „Idąc”, Wydawnictwo Alter – Paweł Wójcik, Warszawa 2017
185. Posłowie do: Irena Zielińska „Córka wiatrów”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017
186. Wstęp do: Emilia Mazurek „Zabawy z czasem jaśniejsze”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017
187. Szkic o Andrzeju K. Waśkiewiczu pt. „Andrzej, mój Mistrz” w książce pt. „Andrzej K. Waśkiewicz we wspomnieniach”; Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego, Gdańsk 2017

Przekłady:
1. George Bartram „Mistrz tajemnic”, Wydawnictwo Książnica, Katowice 1992 – przekład wspólnie z Jarosławem Szychlińskim.
2. Victor O’Reilly „Zabawy z katem”, Wydawnictwo Książnica, Katowice 1993 – przekład wspólnie z Iriną Obuchową.

 

Copyright © 2006-2019 www.zulinski.pl
Strona oparta na WP