O mnie « Poezja, krytyka, kultura Leszek Żuliński
 

O mnie

    Urodziłem się w 1949 roku w Strzelcach Opolskich. W Warszawie zamieszkałem w 1967 roku; w 1973 roku ukończyłem studia polonistyczne na UW.

    Debiutowałem na łamach prasy jako poeta w 1971 roku (w miesięczniku „Opole”), a jako krytyk – w rok później (w miesięczniku „Nowy Wyraz”). Moje książkowe debiuty to: tomik wierszy „Z gwiazdą w oku” (1975) i zbiór szkiców „Sztuka wyboru” (1979). Wydałem do końca listopada 2019 roku 36 książek, w tym 17 tomików poetyckich. Reszta to książki krytycznoliterackie lub związane tematycznie z kulturą. Krytyka zdominowała moją aktywność pisarską; uprawiam także publicystykę kulturalną i felietonistykę (stałe felietony oraz cykle artykułów prowadziłem lub nadal prowadzę w pismach „Fakty”, „Gazeta Kulturalna”, „Latarnia Morska”, „Sprawy Wschodnie”, „Sztuka dla Dziecka” oraz w „Aneksie”, dodatku kulturalnym do „Trybuny” i w nowojorskim „The Voice”). Ponadto mam na koncie setki wystąpień radiowych, dziesiątki – telewizyjnych, wstępy lub posłowia do wielu książek innych pisarzy, antologie i prace edytorskie.

    Pracę zawodową rozpocząłem w roku 1973 w ruchu edytorskim (KAW oraz LSW). Potem prowadziłem działy literackie w tygodnikach „Tu i teraz” (1982-1985), „Kultura” (1986-1987) i „Wiadomości Kulturalne”(1994-1998); byłem sekretarzem redakcji miesięcznika „Literatura” (1987-1994), a w latach 2000-2010 pracowałem w TVP S.A. (gdzie przez ostatnie pięć lat byłem sekretarzem redakcji TV Polonia). Współpracowałem z redakcjami bardzo wielu pism.

    Jurorowałem i juroruję w wielu konkursach literackich; przez wiele lat byłem bliskim współpracownikiem warszawskiego Staromiejskiego Domu Kultury; od 1985 do 2009 roku zasiadałem w kapitule Warszawskiej Premiery Literackiej. Od 1980 roku jestem członkiem Związku Literatów Polskich, w latach 2003-2011 pełniłem funkcję członka prezydium ZG ZLP, skarbnika ZG ZLP i wiceprzewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej.

    Moje ważniejsze nagrody literackie to: Nagroda Pióra Czerwonej Róży (1985), Nagroda Międzynarodowego Listopada Poetyckiego w Poznaniu (1989), Nagroda im. Emila Granata (1993), Nagroda im. Klemensa Janickiego (1995), Wielki Laur XII Międzynarodowej Jesieni Literackiej Pogórza w Dziedzinie Krytyki (2002; powtórnie przyznany mi w roku 2011), a w roku 2008 mój tomik „Ja, Faust” wyróżniono tytułem najlepszej książki poetyckiej roku na Międzynarodowym Listopadzie Poetyckim w Poznaniu.

    Moje „oficjalne” biogramy można znaleźć m.in. w:
● „Kto jest kim w Polsce”, edycja 3, Interpress, Warszawa 1993;
● Lesław M. Bartelski „Polscy pisarze współcześni 1939-1991”, PWN, Warszawa 1995;
● Piotr Kuncewicz „Leksykon polskich pisarzy współczesnych”, t. II, Graf-Punkt, Warszawa 1995;
● Elżbieta Ciborska „Leksykon polskiego dziennikarstwa”, DW Elipsa, Warszawa 2000;
● „Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny”, tom X, Instytut Badań Literackich, Warszawa 2007;

 

Copyright © 2006-2019 www.zulinski.pl
Strona oparta na WP