Płaszcz Konrada? « Poezja, krytyka, kultura Leszek Żuliński
 

Płaszcz Konrada?

Na portalu www.pisarze.pl ukazał się artykuł Sławy Kornackiej odnoszący się do mojego szkicu „Polskość poezji polskiej”. Podaję adres: http://pisarze.pl/publicystyka/1415-sawa-kornacka-w-labiryncie-ycia-czyli-o-poezji-inaczej.html Autorka jest redaktorem naczelnym innej z kolei witryny – Twoje Wiadomości: http://www.twojewiadomosci.com.pl/

Nie jest to polemika, raczej zdecydowane wsparcie moich w tym tekście rozpoznań. Ale jakie wsparcie! Aż miło czytać. A więc to ten rzadki moment, kiedy mówimy sobie: warto pisać, warto mieć takich czytelników. Pani Sława, akceptując to, co napisałem, równocześnie dorzuciła sporo ciekawych, inteligentnych uwag, a więc poszerzyła całe spectrum tego tekstu.

Krytycy literaccy rzadko mają taki odzew. Owszem, gdy coś może być kontrowersyjne lub (nie daj Boże) ad personam, to chętnych do polemik i połajanek nie brakuje. Ale większość naszych tekstów, nawet przeczytanych, nie spotyka się z odzewem odbiorców. Nie piszę tego w trybie „zażalenia”, rozumiem naturę zjawiska, traktuję sprawę jako poniekąd oczywistą. Jednak jeśli nasz tekst pobudza do kontynuowania tematu – to cóż więcej można sobie życzyć?

Nawiasem mówiąc: dyskusji czy sporów krytycznoliterackich dzisiaj coraz mniej. Myślę, że rzeczywiście coraz bardziej brakuje czytelnika, któremu by tego typu lektury były potrzebne, zaś liczne grona poetów i prozaików są głównie zainteresowane pochlebnymi recenzjami na swój temat, czemu też się nie dziwię. Niemniej jednak upadek „sporów ideowych” o literaturę to nie tylko signum temporis, ale i zjawisko samo przez się definiujące to, co się stało. Więc co? Ano to, że literatura przestaje brać udział w „rządzie dusz”, przestaje być polem czy wyrazicielką sporów społecznych i coraz bardziej zwraca się ku swoim funkcjom czysto artystycznym lub rozrywkowym.

Hm, może to i lepiej? Może pora zrzucić z ramion „płaszcz Konrada”?

BLOG

 

Copyright © 2006-2019 www.zulinski.pl
Strona oparta na WP