Pora umierać? « Poezja, krytyka, kultura Leszek Żuliński
 

Pora umierać?

W latach 80-tych byłem aktywnym współpracownikiem warszawskiego Staromiejskiego Domu Kultury – prowadziłem tam warsztaty poetyckie, poznałem wielu młodych aspirantów pióra, z których kilku do dzisiaj daje nam pożytek swego talentu. Teraz na saloniepoetyckim.pl przeczytałem relację Moniki Błaszczak z kolejnej edycji Festiwalu Literatury Manifestacje Poetyckie organizowanym przez tenże, nadal istniejący i dobrze się miewający SDK.

Działo się wiele różnych interesujących rzeczy na tej imprezie. Relacja Pani Błaszczak jest frapująca  i czyni dobre wrażenie. W Festiwalu uczestniczyli m.in. takie osoby: Maciej Melecki, Piotr Janicki, Katarzyna Kaczmarek, Kuba Przybyłowski, Kamil Brewiński, Konrad Góra, Łukasz Bagiński, Michał Czaja, Ilona Witkowska, Rafał Gawin, Seweryn Górczak, Paweł Gawlik, Agnieszka Mirahina, Bartosz Konstrat, Marcin Orliński, Michał Szymaniak, Natalia Malek, Zuza Ogorzewska, Magdalena Gałkowska, Paweł Łęczuk, Tadeusz Pióro, Andrzej Sosnowski, Adam Wiedemann, Joanna Oparek, Artur Grabowski i Marcin Sendecki…

Złapałem się za głowę: z tych 27 osób znam zaledwie 9 nazwisk, a kilka osób osobiście. O reszcie w ogóle nie słyszałem, domyślam się, że to poeci. Zakładam, że ciekawi, utalentowani, a przynajmniej dobrze rokujący, skoro są zapraszani na Festiwal.

Ale nie o te osoby mi chodzi, tylko o samego siebie. Przecież obserwuję scenę poetycką, czytam, z grubsza się orientuję, kto, co i jak. Więc jakże nie znać aż tylu nazwisk? Dopada mnie okrutna myśl, że już nie nadążam, że już nigdy nie zdołam ogarnąć tej nowej sceny.

A może jest i tak, że ta scena tak wielka, że nikt jej nie ogarnia? Na dodatek ona jest rozbita na osobne księstwa, gildie, portale… Skoro jednak spotkały się one w SDK, to znaczy, że jakoś scalić je można. Pozostaje jednak pytanie, jak wiele jest tych środowisk? Przecież w SDK nie spotkały się wszystkie. Te nieznane mi nazwiska może idą w setki lub tysiące?

Mam dwa wyjścia: albo pora umierać albo zająć się własnym pokoleniem, w którym naprawdę mam niezłą orientację. Muszę podjąć jakąś decyzję, hehe. Komunikat w tej sprawie wydam za kilka lat, tymczasem życzę wszystkim talentu, sukcesu i publicity.

BLOG

 

Copyright © 2006-2019 www.zulinski.pl
Strona oparta na WP