Trzy zarazy « Poezja, krytyka, kultura Leszek Żuliński
 

Trzy zarazy

         Poniżej cytuję fragment tekstu Ryszarda Kapuścińskiego (1932-2007) z jego książki Imperium (był to rok 1999): Światu grożą trzy plagi, trzy zarazy. Pierwsza – to plaga nacjonalizmu. Druga – plaga rasizmu. Trzecia – to plaga religijnego fundamentalizmu. Te trzy plagi mają tę samą cechę, wspólny mianownik – jest nim agresywna, wszechwładna, totalna irracjonalność. Do umysłu porażonego jedną z tych plag nie sposób dotrzeć. W takiej głowie pali się święty stos, który tylko czeka na ofiary… Umysł tknięty taką zarazą to umysł zamknięty, jednowymiarowy, monotematyczny, obracający się wyłącznie wokół jednego wątku – swojego wroga. Myśl o wrogu żywi nas, pozwala nam istnieć. Dlatego wróg jest zawsze obecny, jest zawsze z nami

         Coś mi się zdaje, że nic do naszych lat się nie zmieniło. Ba!, trwa od stuleci i przetrwa następne stulecia. Są postawy, emocje, poglądy wciąż aktualne. Bo taka jest ludzka natura.

         W naszym obecnym czasie te emocje znacznie się ożywiły. Mają swoje kolejne pięć minut. Kiedyś przycichną, a potem znowu odzyskają swój wigor. I tak w kółko. Wytrzymajcie!

BLOG

 

Copyright © 2006-2019 www.zulinski.pl
Strona oparta na WP