Usługi « Poezja, krytyka, kultura Leszek Żuliński
 

Usługi


Moja oferta:

Osoby prywatne, media, szkoły, biblioteki, domy kultury, grupy i kluby literackie mogą mnie „wynająć” do następujących zadań i zajęć:

● publicystyka kulturalna, szkice, recenzje i inne teksty;
● konsultacja tekstów poetyckich i prozatorskich; poradnictwo literackie;
● jurorowanie w konkursach poetyckich i prozatorskich;
● prowadzenie spotkań autorskich oraz tzw. warsztatów poetyckich;
● wykłady, odczyty, prelekcje, pogadanki literackie (także zagadnienia medialne i dziennikarskie).

 

Copyright © 2006-2019 www.zulinski.pl
Strona oparta na WP