Uwaga krytycy! « Poezja, krytyka, kultura Leszek Żuliński
 

Uwaga krytycy!

Jeszcze kiedy mój przyjaciel Andrzej Waśkiewicz żył, byłem pewny, że kilka naszych powojennych generacji będzie Go długo pamiętać. Był wspaniałym człowiekiem, kolegą, krytykiem i poetą. To, co napisał pozostanie w historii literatury. Po śmierci Andrzeja w kilku kręgach rozmawialiśmy o potrzebie takiego konkursu. No i stało się! Pierwsza edycja już w tym roku!  Wspaniale też, że konkurs pozostaje w gestii Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki i „przypisany” jest do corocznej nagrody poetyckiej Czerwonej Róży. Andrzej w siedzibie GTSK przy ulicy Chlebnickiej przepracował wiele lat i tam wydawał swój „Autograf”. Ja mam jeszcze inne, osobiste wspomnienie: w roku 1985 to właśnie Andrzej wręczał mi Nagrodę Pióra – ona była przypisana do Czerwonej Róży i przyznawana była właśnie krytykom. Poniżej załączam komunikat organizatorów nowego lauru oraz regulamin konkursu. Śpieszcie się – termin mija 31 lipca!

 

Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki ogłasza I konkurs o Nagrodę im. Andrzeja K. Waśkiewicza w kategorii krytyki literackiej. W konkursie tym przyznawana będzie nagroda za debiutancką książkę krytycznoliteracką poświęconą polskiej poezji XX i/lub XXI wieku albo też w istotny sposób powiązaną z tym okresem. Andrzej K. Waśkiewicz, zmarły przed dwoma laty poeta, krytyk, edytor i redaktor, niestrudzony orędownik i opiekun młodych poetów, autor ponad 30 książek własnych i wielu opracowań krytycznych (m.in. Tadeusza Peipera, Anatola Sterna, Jerzego Jankowskiego, Jana Brzękowskiego). W ostatnim okresie przed śmiercią był wiceprezesem ZG ZLP.

 

KONKURS O NAGRODĘ IM. ANDRZEJA KRZYSZTOFA WAŚKIEWICZA W KATEGORII KRYTYKI LITERACKIEJ I EDYCJA ‘2014

Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki powołuje do życia Konkurs o nagrodę im. Andrzeja Krzysztofa Waśkiewicza za książkowy debiut krytycznoliteracki.

  1. W konkursie corocznie przyznawana będzie jedna nagroda za debiutancką książkę o charakterze krytycznoliterackim (w tym przypadku kryterium debiutu nie wiąże się z wiekiem autora czy jego wcześniejszymi książkami o innym charakterze) poświęcona poezji polskiej XX i XXI  wieku lub w istotnym powiązaniu z tym okresem.
  2. Książki mogą być zgłaszane przez autorów, wydawców lub redakcje pism literackich. Każdy z tych podmiotów proszony jest o załączenie swoich danych kontaktowych.
  3. Oprócz zgłoszenia niezbędne jest przysłanie czterech egzemplarzy książki na adres: Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, 80-830 Gdańsk, ul. Chełmicka 2 z dopiskiem „Konkurs o nagrodę im. Andrzeja Krzysztofa Waśkiewicza”.
  4. Nadesłane książki będzie oceniać powołane przez organizatora konkursu jury.
  5. Dla zwycięzcy konkursu przewidziana jest nagroda finansowa.
  6. Wręczenie nagrody odbędzie się wraz z finalizowaniem corocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego o Laur Czerwonej Róży w siedzibie GTPS – 22 listopada 2014 roku.
  7. Propozycje do nagrody w pierwszej edycji konkursu prosimy przesyłać lub dostarczyć osobiście do 31 lipca 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego). Obowiązująca data wydania: rok 2012 i 2013. Książki nie będą zwracane.
  8. Informacji udziela Biuro Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki: gtps09@wp.pl tel.: +48 58 301 59 63.

 

v

BLOG

 

Copyright © 2006-2019 www.zulinski.pl
Strona oparta na WP