Wspaniały humanista « Poezja, krytyka, kultura Leszek Żuliński
 

Wspaniały humanista

Właśnie obejrzałem kolejny wywiad znakomitego dziennikarza stacji telewizyjnej TVN, Grzegorza Miecugowa, prowadzącego na tej antenie cykl pn. „Inny punkt widzenia”. Tym razem red. Miecugow rozmawiał z prof. Ryszardem Tadeusiewiczem, automatykiem, byłym rektorem krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej.

         Ach, cóż to była za uczta intelektualna i duchowa! Prof. Tadeusiewicz, choć jeszcze nieleciwy, to jednak jeden z ostatnich uczonych „starego formatu” – tych, którzy zajmując się nawet naukami ścisłymi, umieją być wielkimi humanistami i całą wiedzę ze swojej dziedziny przekładać na filozofię i aksjologię, czyli wyższy wymiar rozumowania.

         Rozmowa dotyczyła właśnie „spraw ścisłych”, nawet technicznych, a jednak jej morałem stała się jakaś wizja lepszego, mądrzejszego życia, cywilizacji, postępu, świadomości zbiorowej nas wszystkich, którzy popychając ten świat do przodu, nierzadko go psują, niszczą…

         My, humaniści, zarozumiale rezerwujemy dla siebie prawo do takich refleksji, ale gdy słuchałem Profesora, przyłapałem się na myśli, że jego kompetencje są wyższe i dzięki temu, że bardziej zakorzenione w wiedzy konkretnej – mniej abstrakcyjne i „domniemane”. Było także coś „renesansowego” w tych wywodach i coś niesłychanie świeżego, co zdarza się coraz rzadziej w naszym stechnokratyzowanym, a nawet w kulturalnym świecie. A więc na listę swoich ulubionych humanistów wpisuję z radością uczonego automatyka Tadeusiewicza…

BLOG

 

Copyright © 2006-2019 www.zulinski.pl
Strona oparta na WP